Ідеї на папері, інновації в дії.

Індекс Гірша: ваша кар'єра у числах

11.05.2024

У світі наукових досліджень та академічних публікацій одним з ключових показників успішності є індекс Гірша (h-індекс). Цей індекс став своєрідним барометром наукового впливу, дозволяючи оцінити не тільки кількість, але і якість робіт дослідника. Для багатьох науковців індекс Гірша є не просто цифрою – він визначає їхній статус у науковому товаристві, впливає на можливості отримання грантів та просування по кар'єрній драбині. 

Але що саме стоїть за цими числами? Як розраховується індекс Гірша і чому він має таке велике значення? 

У цій статті ми розглянемо основи індексу Гірша, його значення для наукової кар'єри та надамо практичні поради щодо підвищення цього показника.

Індекс Гірша (h-індекс) — це показник, який вимірює наукову продуктивність та вплив дослідника на основі кількості його публікацій та кількості цитувань цих публікацій.

Індекс Гірша був запропонований фізиком Хорхе Е. Гіршем (Jorge E. Hirsch) у 2005 році. Історія виникнення індексу пов'язана з прагненням знайти простий і ефективний спосіб оцінки наукової продуктивності дослідників, що поєднує кількісні та якісні аспекти їх роботи. Хорхе Е. Гірш, професор фізики з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго, прагнув створити метрику, яка б одночасно враховувала як кількість, так і якість публікацій. У своїй статті "An index to quantify an individual's scientific research output", опублікованій в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences у 2005 році, він запропонував новий показник, який отримав назву індекс Гірша або h-індекс.

Переваги індекса Гірша

1. Збалансованість між кількістю та якістю: Індекс Гірша поєднує в собі два важливих аспекти наукової діяльності: кількість публікацій та їхній вплив (кількість цитувань). Це дозволяє уникнути ситуацій, коли дослідник має багато робіт з невеликим числом цитувань або кілька дуже цитованих робіт серед великої кількості малоцитованих.

2. Стійкість до екстремальних значень: індекс менш чутливий до екстремальних значень, ніж загальна кількість цитувань. Наприклад, одна дуже цитована робота не зможе суттєво вплинути на h-індекс, як це може статися із загальною кількістю цитувань.

3. Простота розрахунку та інтерпретації: розрахунок h-індексу є відносно простим, що робить його зручним для використання. Інтерпретація теж є зрозумілою: якщо дослідник має h-індекс 20, це означає, що у нього є 20 робіт, кожна з яких процитована принаймні 20 разів.

4. Широке застосування: H-індекс використовується в багатьох наукових дисциплінах і визнаний як надійний індикатор наукової продуктивності у всьому світі. Його використовують університети, науково-дослідні інститути, агентства, що надають гранти, для оцінки кандидатів при наймі або присудженні грантів.

5. Мотивує до якісних публікацій: оскільки, h-індекс враховує цитування, він мотивує дослідників не тільки збільшувати кількість своїх публікацій, але й працювати над тим, щоб їх роботи були високої якості та цитувалися іншими науковцями.

6. Універсальність: індекс Гірша можна застосовувати до різних рівнів наукової діяльності: він може бути розрахований як для окремого дослідника, так і для групи дослідників, лабораторії, установи або навіть для журналу.

7. Врахування довгострокового впливу: на відміну від інших метрик, які можуть бути більш зосереджені на короткострокових показниках, h-індекс враховує накопичуваний вплив наукових робіт, що дозволяє оцінити довгостроковий вклад дослідника в науку.

8. Гнучкість в адаптації: H-індекс може бути модифікований для вирішення специфічних потреб або контекстів, таких як g-індекс, m-індекс або інші модифікації, які можуть допомогти краще врахувати специфіку окремих наукових дисциплін або кар'єрних етапів.


Кроки для розрахунку індексу Гірша

Індекс Гірша (h-індекс) розраховується на основі кількості публікацій дослідника та кількості цитувань, які ці публікації отримали. Процес розрахунку h-індексу можна описати наступним чином.

Приклад розрахунку:

Припустимо, дослідник має наступні публікації і кількість цитувань:

 1. Публікація A — 50 цитувань
 2. Публікація B — 40 цитувань
 3. Публікація C — 30 цитувань
 4. Публікація D — 20 цитувань
 5. Публікація E — 10 цитувань

Відсортуємо їх у порядку зменшення цитувань та знайдемо h-індекс:

 • Публікація 1 (A) має 50 цитувань — 1 ≤ 50
 • Публікація 2 (B) має 40 цитувань — 2 ≤ 40
 • Публікація 3 (C) має 30 цитувань — 3 ≤ 30
 • Публікація 4 (D) має 20 цитувань — 4 ≤ 20
 • Публікація 5 (E) має 10 цитувань — 5 ≤ 10

У цьому випадку індекс Хірша h = 5, тому що є 5 публікацій, кожна з яких процитована принаймні 5 разів.


Основні недоліки показника

 1. Не враховує різні темпи цитування у різних дисциплінах: у різних наукових галузях кількість публікацій та темпи цитування можуть значно відрізнятися. Наприклад, у гуманітарних науках цитування відбувається швидше і частіше, ніж у природничних чи математичних науках, що може створити нерівні умови для порівняння.

 2. Ігнорує контекст цитувань: індекс не враховує контекст цитувань. Наприклад, цитування можуть бути позитивними або негативними, а також можуть включати самоцитування. H-індекс не робить відмінності між цими типами цитувань.

 3. Недооцінює нових дослідників: молоді дослідники або ті, хто тільки починає свою наукову кар'єру, можуть мати низький h-індекс через малу кількість публікацій, навіть якщо їх роботи високої якості і потенційно можуть бути високоцитованими в майбутньому.

 4. Вплив "старих" публікацій: дослідники з довгою кар'єрою можуть мати високий h-індекс завдяки великій кількості публікацій, що накопичували цитування протягом багатьох років, навіть якщо їх недавні роботи не мають значного впливу.

 5. Може бути викривлений самоцитуванням: дослідники можуть штучно збільшувати свій h-індекс за рахунок самоцитування, що не відображає реальний вплив їх робіт на наукову спільноту.

 6. Нерівномірне охоплення в базах даних: Індекс Гірша може відрізнятися в залежності від бази даних, яка використовується для підрахунку цитувань (наприклад, Google Scholar, Scopus, Web of Science). Деякі бази даних можуть не охоплювати всі публікації дослідника, що може призвести до некоректних результатів.

Індекс Гірша (h-індекс) є потужним інструментом для оцінки наукової продуктивності та впливу дослідників. Поєднуючи кількість публікацій та їх цитованість, він забезпечує збалансовану метрику, яка є корисною для оцінки якості та кількості наукової роботи. Його простота розрахунку та інтерпретації робить його популярним серед наукових установ, університетів та грантодавчих організацій.

Однак, індекс Гірша не позбавлений недоліків. Він не враховує контекст цитувань, різниці у цитувальних практиках між різними науковими дисциплінами, і може недооцінювати вплив молодих дослідників або нових публікацій. Крім того, h-індекс може бути викривлений самоцитуванням і залежить від обраної бази даних для підрахунку цитувань.

Отже, індекс Гірша слід використовувати як частину комплексного підходу до оцінки наукової продуктивності. Доповнюючи його іншими метриками та якісними оцінками, можна отримати більш об'єктивну та повну картину наукового внеску дослідника. Таким чином, h-індекс залишається важливим, але не єдиним інструментом в арсеналі наукової оцінки.

З повагою, команда АкадемПростір!

Замовте наші послуги

Будь ласка, заповніть деталі форми і ми зв'яжемося з вами якнайшвидше.

Останні статті в блозі

Українська наука продовжує активно інтегруватися в світовий науковий простір, а успіх вченого багато в чому залежить від його публікацій у визнаних міжнародних виданнях. Важливу роль у цьому процесі відіграють наукові видання, які публікують результати досліджень українських вчених у престижних базах даних Scopus та Web of Science (WoS). Ці видання...

Вибір вищого навчального закладу – важливий етап у житті кожного абітурієнта, особливо коли мова йде про педагогічну освіту. Професія вчителя вимагає не лише знань та навичок, але й особливої пристрасті до навчання та виховання молодого покоління. Педагогічна освіта в Україні завжди займала важливе місце у системі вищої освіти. В Україні існує...

У світі наукових досліджень та академічних публікацій одним з ключових показників успішності є індекс Гірша (h-індекс). Цей індекс став своєрідним барометром наукового впливу, дозволяючи оцінити не тільки кількість, але і якість робіт дослідника. Для багатьох науковців індекс Гірша є не просто цифрою – він визначає їхній статус у науковому...