Ідеї на папері, інновації в дії.

Основні профілі для науковців

07.12.2023

На сучасному етапі розвитку науки та досліджень, розуміння впливу та важливості наукових публікацій стає ключовим для оцінки досягнень науковців і подальшого розвитку науки в цілому. У цьому контексті платформи, такі як ORCID, Web of Science (WoS), ResearchGate, Scopus та ін., виступають як важливі інструменти, що забезпечують можливість відслідковувати, аналізувати та оцінювати академічні досягнення науковців.

ORCID (Open Researcher and Contributor ID), Web of Science, Scopus та ResearchGate - це лише декілька з численних платформ, які відіграють визначну роль у структуруванні та просуванні наукових публікацій, дозволяючи вченим зберігати свій академічний слід у віртуальному просторі.

Цифрові ідентифікатори або академічні профілі науковців (викладачів) допомагають підвищити видимість наукових праць, посилити авторитет науковців, а також налагодити співпрацю з вітчизняними та іноземними колегами. 

Розглянемо більш детально всі платформи, які можуть Вам знадобитись!

 • ORCID (Open Researcher and Contributor ID) - це реєстр ідентифікаторів для науковців, а також інформаційна ініціатива, яка була створена з метою об'єднання дослідницьких ідей та вчених. Доступ до ORCID є безкоштовним, потрібно лише зареєструватися.
  На підставі цього реєстраційного номера науковці забезпечують собі:
  - коректну цитованість своїх статей (статті не «втрачаються» пошуковими системами),
  - можливість подавати свої статті до престижних міжнародних наукових видань,
  - можливість формування особистого рейтингу в Українському індексі наукового цитування (проєкт «Наукової періодики України»),
  - можливість участі в рейтингах міжнародного рівня,
  - можливість брати участь у подачі заявок на гранти,
  - можливість розпізнання наукового внеску конкретного автора, в т.ч. при цілковитому збігу імен.

 • Google Scholar -  пошукова система вільного доступу, яка індексує повний текст наукових публікацій всіх форматів і дисциплін. Дозволяє користувачам здійснювати пошук цифрової або фізичної копії статей, онлайн або в бібліотеках
  Переваги профілю:
  - простий, безкоштовний спосіб представити власні публікації та дані про їх цитування ,
  - дозволяє відстежувати бібліографічні посилання на свої статті,
  - автоматично підраховує кількість цитувань публікацій та h-індекс науковця,
  - публікації додаються автоматично, з можливістю пошуку в Інтернеті

 • Web of Science Researcher Profile - це єдиний профіль, в якому ви можете відстежувати свої публікації, метрики цитування, роботу редактора та рецензії для журналів, конференцій та спонсорів в одному місці. 
  Переваги  та можливості платформи:
  - вирішує проблему ідентифікації автора та створення профілю вченого,
  - дозволяє сформувати список публікацій автора, які проіндексовані базою даних WoS,
  - автоматично визначає індекс цитованості та h-index публікацій автора, що входять до WoS,
  - дозволяє синхронізувати ResearcherID з ORCID
  - дозволяє демонструвати вплив цитування завдяки функції Author Impact Beamplots.

 • Scopus Author ID - унікальний цифровий ідентифікатор в рамках бази даних Scopus. Він складається з 11 цифр і знаходиться у профілі автора. 
  Можливості та переваги профілю:
  - дозволяє відстежувати публікації автора, проіндексовані в Scopus та загальну кількість їх цитувань
  - забезпечує надійну прив'язку автора до його наукових праць
  - формує перелік співавторів
  - розраховує h-індекс автора
  - забезпечує перегляд приналежності автора до організації та її історію
  - забезпечує обмін даними з профілем ORCID


У сучасному світі профілі науковців стають центральним елементом для збереження, аналізу та передачі знань. Вони не просто представляють збірні дані про досягнення вчених, а й відображають суттєвість їхньої роботи, сприяючи встановленню зв'язків між різними аспектами наукових досліджень.

Розуміння та оцінка профілів науковців є ключем до розвитку наукових досліджень, розширення границь знань та досягнень у всіх сферах. Це важливий крок у напрямку формування майбутнього, де наука стає більш доступною, відкритою та взаємодійною для всіх.


З повагою, команда АкадемПростір

Безкоштовна консультація

Будь ласка, заповніть деталі форми і ми зв'яжемося з вами якнайшвидше.