Ідеї на папері, інновації в дії.

Покроковий гід для аспірантів: наукові публікації для захисту дисертації

18.05.2024

Процес підготовки до захисту дисертації є складним та багатогранним, і одним з найважливіших його елементів є наукові публікації. 

Публікації є своєрідним показником наукової компетентності та якості досліджень. Відповідно, знання про те, які публікації потрібні, як їх правильно підготувати і де опублікувати, є критично важливими для успішного захисту. У цій статті ми зосередимося на кількості необхідних публікацій, їх якості та типах, які визнаються науковими спільнотами і впливають на результат захисту.   Незалежно від вашої спеціальності, ці знання допоможуть вам організувати свою роботу і впевнено йти до захисту дисертації.

Читайте далі, щоб дізнатися всі необхідні деталі!

Які публікації потрібні для захисту дисертації:

Одним із найважливіших аспектів підготовки до захисту дисертації є виконання вимог щодо кількості наукових публікацій. Ці вимоги можуть значно відрізнятися в залежності від галузі досліджень та специфіки самої дисертаційної роботи. 

Наукові результати дисертації повинні бути висвітлені не менше ніж у трьох наукових публікаціях здобувача.  До таких публікацій зараховуються наступні типи робіт (відповідно до вимог Закону України про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук):

1. Статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України:

 • На дату опублікування статті, видання повинне бути включене до переліку наукових фахових видань України за відповідною спеціальністю. Цей перелік можна перевірити на сайті Міністерства освіти і науки України (МОН): https://mon.gov.ua/nauka/nauka-2/atestatsiya-kadriv-vishchoi-kvalifikatsii/naukovi-fakhovi-vidannya.
 • Якщо число співавторів у статті (включно зі здобувачем) перевищує дві особи, така стаття зараховується як 0,5 публікації.

2. Статті у періодичних наукових виданнях, проіндексованих у базах даних Web of Science Core Collection та/або Scopus:

 • Журнал повинен бути індексований на дату опублікування статті у зазначених базах даних.
 • Журнал обов'язково має мати міжнародний стандартний серійний номер (ISSN).
 • Кількість співавторів у таких статтях не має значення.
 • Важливо зазначити, що збірники матеріалів конференцій не підходять, навіть якщо вони мають ISSN.

3. Патенти на винахід:

 • Не більше одного патенту на винахід може бути зараховано, за умови, що він пройшов кваліфікаційну експертизу та безпосередньо стосується наукових результатів дисертації.

4. Монографії:

 • Одноосібні монографії, які рекомендовані до друку Вченою радою Університету, також зараховуються.
 • До одноосібних монографій прирівнюються одноосібні розділи у колективних монографіях.

Практичні поради для аспірантів

Публікація наукових статей є невід'ємною частиною процесу підготовки дисертації. Щоб успішно виконати цю задачу, важливо знати, як вибрати відповідний журнал, як підготувати статтю для подання, а також як організувати роботу над кількома статтями одночасно. Нижче наведено кілька практичних порад для аспірантів.

1. Як вибрати журнал для публікації:

Вибір правильного журналу для публікації є ключовим кроком на шляху до успішного опублікування наукових результатів. Ось кілька рекомендацій:

 • Аналізуйте журнали у вашій галузі: ознайомтеся з основними журналами, в яких публікуються статті за вашою спеціальністю. Використовуйте бази даних, такі як Scopus та Web of Science, щоб знайти високоякісні журнали з гарною репутацією.
 • Перевіряйте вимоги журналу: уважно вивчіть вимоги до рукописів, що подаються, включаючи форматування, обсяг статті, вимоги до ілюстрацій та таблиць та ін.
 • Оцінюйте імпакт-фактор: імпакт-фактор журналу може бути показником його впливовості в науковій спільноті. Журнали з високим імпакт-фактором зазвичай мають жорсткіші вимоги та високий рівень конкуренції.
 • Враховуйте відкритий доступ: деякі журнали пропонують опцію відкритого доступу, що дозволяє зробити вашу статтю доступною для ширшої аудиторії. Це може збільшити кількість цитувань вашої роботи.

2. Як підготувати статтю для подання в рецензований журнал:

Процес підготовки статті для подання у рецензований журнал включає кілька ключових етапів:

 • Вибір теми та формулювання дослідницьких питань: ваша стаття повинна чітко відображати основні результати вашого дослідження та їх значимість.
 • Написання рукопису: дотримуйтесь структурної організації статті, яка зазвичай включає вступ, огляд літератури, методику, результати, обговорення та висновки.
 • Рецензування та коректура: перед поданням статті до журналу, попросіть колег або наукового керівника переглянути вашу роботу. Внесіть необхідні виправлення та покращення.
 • Підготовка супровідного листа: супровідний лист повинен коротко описувати основні результати та значущість вашого дослідження, а також пояснювати, чому ваша стаття підходить для цього журналу.
 • Подання статті: дотримуйтесь інструкцій журналу щодо подання статті. Це може включати реєстрацію на платформі подання, завантаження файлів та заповнення супровідної інформації.

3. Як організувати роботу над кількома статтями одночасно

Організація роботи над кількома статтями може бути викликом, але з правильним підходом це можливо:

 • Планування та пріоритезація: створіть список усіх статей, над якими ви працюєте, та визначте пріоритети для кожної з них. Використовуйте інструменти планування, такі як календарі та списки завдань.
 • Розподіл часу: встановіть конкретний час для роботи над кожною статтею і дотримуйтесь цього графіку. Спробуйте уникати багатозадачності, яка може знизити вашу продуктивність.
 • Залучення співавторів: співпраця з колегами може значно полегшити процес написання статей. Розподіліть завдання між співавторами та підтримуйте регулярну комунікацію.
 • Використання технологій: використовуйте програмне забезпечення для управління проєктами та написання текстів. Це може включати системи керування завданнями (наприклад, Trello) та інструменти для спільної роботи над документами (наприклад, Google Docs).

Підготовка та публікація наукових статей є важливою частиною процесу написання дисертації та академічної кар'єри. Виконання вимог до кількості публікацій і вибір відповідних журналів мають вирішальне значення для успішного захисту дисертації. Вибір правильного журналу, ретельна підготовка статті та ефективне управління часом допоможуть Вам досягти поставлених цілей.

Знання основних вимог, таких як статті у фахових виданнях України, публікації у журналах, індексованих у Web of Science або Scopus, а також можливість включення патентів та монографій, дозволить Вам планувати свою науково-публікаційну діяльність. 

Практичні поради щодо вибору журналу, підготовки статті та організації роботи над кількома статтями одночасно допоможуть Вам ефективно та продуктивно працювати над своїми науковими дослідженнями. Дотримання цих рекомендацій забезпечить успішну публікацію наукових результатів, що є важливим кроком на шляху до отримання наукового ступеня.

Таким чином, підготовка до захисту дисертації вимагає не лише глибоких знань у своїй галузі, але й стратегічного планування публікаційної діяльності. Слідування викладеним рекомендаціям допоможе Вам досягти успіху у науковій кар'єрі та зробити значний внесок у розвиток науки.

З повагою, команда АкадемПростір!

Замовте наші послуги

Будь ласка, заповніть деталі форми і ми зв'яжемося з вами якнайшвидше.

Наші послуги

Публікація у фахових виданнях Категорії Б (України)


Публікація в індексованих виданнях Web of Science

Публікація в індексованих виданнях Scopus

Публікація в міжнародних виданнях Index Copernicus 

Сертифікат В2/С1 та участь у міжнародних конференціях