Ідеї на папері, інновації в дії.

Значення тез у світі наукових досліджень

07.01.2024

Наукові конференції в наш час є майданчиками для обміну ідеями, дискусій та відкриттів, що лежать в основі прогресу в багатьох наукових галузях. Однак, перед тим як вчені виступають зі своїми дослідженнями перед аудиторією, вони готують короткі, але максимально інформативні тези. Здається, що ці короткі висловлювання не можуть вмістити в собі повноту складних наукових праць, однак саме вони є ключовим елементом наукового спілкування, мостом між дослідженням та аудиторією. У світі наукових досліджень там, де слова — це ключ до розуміння, тези виступають як короткий, але потужний код, розкриваючи суть складних наукових праць. Давайте зануримось у світ тез та їхнє значення у науковому пошуку.

Наукові тези - це короткі, конкретні висловлювання, які узагальнюють основний зміст наукової роботи, дослідження чи презентації. Вони є суттю будь-якої наукової роботи та їхня мета - узагальнити основні ідеї, результати та висновки, щоб упростити їх розуміння для аудиторії. 

Значення тез у світі наукових досліджень важко переоцінити. Вони не лише короткий огляд великих об'ємів інформації, але й інструмент, який визначає перше враження від наукової роботи. Давайте розглянемо, чому тези є необхідним елементом наукових конференцій та як їхня важливість відображається на процесі сприйняття та розвитку наукових ідей.


Наукові тези відіграють ключову роль у науковому спілкуванні та розвитку науки з кількох причин:

 1. Конденсація інформації: Вони узагальнюють складні наукові дослідження в кілька коротких речень чи пунктів, що дозволяє швидко отримати загальне уявлення про суть роботи.

 2. Представлення основних ідей: Тези виділяють головні концепції, результати та висновки, допомагаючи зосередитися на основному змісті дослідження.

 3. Привертання уваги аудиторії: Вони слугують як інструмент, що привертає увагу науковців до вашої роботи під час конференцій, виступів та публікацій.

 4. Фільтрація та відбір інформації: Велике обсягове наукове поле вимагає швидкої оцінки релевантності досліджень. Тези допомагають іншим науковцям швидко зрозуміти, чи варто уваги ваша робота для їхніх подальших досліджень.

 5. Зближення наукових спільнот: Вони сприяють обміну ідеями та сприяють розбудові мережі зв'язків між вченими.

Отже, наукові тези виступають як інструмент, який спрощує сприйняття складних наукових досліджень та сприяє ефективному обміну інформацією в науковому середовищі.

Структура та основні елементи тез

Структура наукових тез може змінюватися в залежності від контексту, конкретної конференції, публікації чи вимог журналу. Однак вона в основному залежить від таких факторів:
 1. Вимоги конференції або журналу.

 2. Вид наукової роботи.

 3. Обсяг.

 4. Важливість підсумкових висновків.

 5. Цільова аудиторія.

 6. Зміст.

Основні (складові) елементи:

 1. Тема дослідження: Це короткий опис загальної теми вашої наукової роботи. Це перша частина, яка вказує на те, що саме досліджується.

 2. Мета: Чітко сформульована мета дослідження, яка визначає, що саме ви хочете досягти своїми дослідженнями.

 3. Методологія або підхід: Опис того, як саме ви проводили дослідження чи яку методологію використовували.

 4. Основні висновки чи результати: Короткий огляд основних результатів вашої роботи чи ключових висновків.

 5. Значимість чи вплив: Іноді в тезах також вказують на значимість отриманих результатів або їхній потенційний вплив на наукову галузь чи практичне застосування.

Також, основні елементи можуть змінюватись в залежності на чому засновані тези.

До прикладу:
- Якщо на готових результатах дослідження та присвячені цьому питанню,  додатково до перерахованих вище пунктів включають гіпотезу, дані, розрахунки, аналіз методології, проміжні результати та фінансову оцінку дослідження.

- Якщо тези конференції присвячені новим методикам, то основними елементами будуть: вступна частина; ємний опис методики; сфера, в якій вони можуть застосовуватись; формулювання завдань та опис цілей роботи, присвячених розробці нових методик; ознайомлення з методиками, які вже є та використовуються; огляд літературного матеріалу; ознайомлення з методиками, що розробляються; аналіз основної частини; формулювання результатів та їх аналіз; підбиття підсумків, опис похибок, виявлених у методиці.

Основні вимоги до написання та оформлення тез

Основні вимоги до написання та оформлення наукових тез можуть варіюватися від конференцій до журналів. Організатори конференцій  чи редакція видань часто надають вимоги до оформлення тез, які можна переглянути під час реєстрації участі перед поданням заявки або на сайті видання. Тези, як наукова робота, підпадають під загальні правила наукового стилю оформлення. Ці вимоги встановлюються для забезпечення єдиної структури та форматування, що сприяють зрозумілому та професійному представленню дослідницьких результатів. Вони включають в себе вимоги щодо обсягу, структури, форматування, а також використання стилю наукового письма, щоб забезпечити відповідність стандартам наукових публікацій та забезпечити чітке сприйняття дослідницьких висновків.

Стандарти оформлення наукових тез

Основні правила оформлення:
 • Назва: не більше трьох рядків, великими літерами, жирний шрифт.
 • Дані про автора тез: ПІБ та коротка інформація (науковий ступінь, вчене звання, посада, ВУЗ та ін.), залежить від вимог конференції.
 • Інформація про наукового керівника (якщо є)
 • Анотація: короткий опис до 2-5 речень.
 • Ключові слова: не більше 5 слів.
 • Обсяг тез: 1-5 аркуша формату А4 (залежить від вимог конференції)
 • Розмітка полів: по 25 мм (2,5 см справа і зліва, 2 см зверху і знизу, абзацний відступ – 1,2 см)
 • Формат файлу з тезами: .doc, .docx.
 • Список літератури: наприкінці, в алфавітному порядку за правилами оформлення бібліографії за стандартом ДСТУ 8302/15. Кількість джерел від 1 до 5. (*Але в залежності під конференції можливе використання інших стилів оформлення літератури)
 • Складати короткі тези, які вловлюють суть дослідження, часто виявляється складніше, ніж писати великі тексти, формувати статті та ін. Вміння узагальнювати головне — це справжнє мистецтво для науковців.

  У світі науки, де інформація є ключем до прогресу, вміння конденсувати великий обсяг даних у лаконічні, але змістовні тези є невід'ємною складовою успішного наукового спілкування. Вони відображають не лише результати досліджень, але й унікальний погляд на проблему, ключові відкриття та потенційний вплив наукових висновків.

  Вміння правильно виокремити та висвітлити головні аспекти дослідження у тезах — це виклик для науковців, але воно відкриває можливості для швидкого поширення знань та сприяє колективному науковому прогресу.

   Їх значення у вирішенні наукових питань та розвитку науки є невід'ємним, а вміння створювати переконливі, чіткі та інформативні тези є важливим етапом у процесі наукового розвитку.

  Таким чином, уміння стисло, але повноцінно висвітлити суть дослідження через тези — це не просто мистецтво, це ключ до успішного наукового спілкування та здатності зробити суттєвий внесок у світ науки.


  Безкоштовна консультарія

  Будь ласка, заповніть деталі форми і ми зв'яжемося з вами якнайшвидше.